A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Lý thuyết hàm

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Lê Mậu Hải, Lí thuyết đa thế vị, toán tử Mong - Ampere và cấu trúc Không gian Frechet, Đề tài cấp Nhà nước, 1.042.06.

2)        Nguyễn Thị Thanh Hà, Lí thuyết KKM, lí thuyết điểm bất động và ứng dụng, Đề tài cấp Trường, SPHN - 07 - 89.

3)        Nguyễn Văn Trào, Tính hyperbolic của không gian phức và vấn đề nội suy trong không gian hàm, Đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 125.

4)        Nguyễn Quang Diệu, Bao lồi đa thức và toán tử Monge - Ampere, Đề tài cấp Bộ.

5)        Nguyễn Thị Thanh Hà, Lí thuyết KKM, Lí thuyết điểm bất động và ứng dụng, Đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 295.

6)        Phạm Hoàng Hiệp, Phương trình  trên dòng, Đề tài cấp trường, SPHN - 09 - 374.

7)        Lê Mậu Hải, Giải tích phức nhiều biến và Lí thuyết đa thế vị, Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted, 101.01.02.09.

8)        Phạm Hoàng Hiệp, Hội tụ theo dung tích và hàm q - đa điều hoà dưới, Đề tài cấp trường, SPHN - 10 - 631.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top