A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Đại số

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Dương Quốc Việt, Một số trọng điểm của lí thuyết vành và module, Đề tài cấp Trường, SPHN - 06 - 71.

2)        Dương Quốc Việt, Một số trọng điểm của lí thuyết vành và module, Đề tài cấp Bộ, B2007 - 17 - 64.

3)        Dương Quốc Việt, Bội và tính Cohen - Macaulay của một vài lớp vành và module phân bậc, Đề tài cấp Bộ, B2009 - 17 - 185.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top