A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Phương pháp giảng dạy

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Đỗ Thị Phi Nga, Lê Thanh Hà và Lại Hồng Hà, Tìm hiểu nhu cầu học và bước đầu xây dựng chương trình khung tiếp cận tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên Anh khối khoa học tự nhiên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-138 (Nghiệm thu 2008).

2)            Lê Thùy Linh, Đoàn Bá Ngọc, Thử nghiệm phương pháp dạy học lồng ghép trong phát triển kĩ năng Đọc và Nói cho sinh viên năm thứ nhất Khoa Sư phạm Tiếng Anh - Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường (Đã nghiệm thu).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top