A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)   Đỗ Thị Phi Nga, Lê Thanh Hà, Lại Hồng Hà, Tìm hiểu nhu cầu học và bước đầu xây dựng chương trình khung tiếp cận tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên Anh khối khoa học tự nhiên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-138.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top