A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Văn Long, Những vấn đề của phê bình văn học Việt Nam 1975 - 2005, Chủ trì Đề tài KHCN cấp Bộ B2007-17-108TĐ (Nghiệm thu 2010)

2)          Nguyễn Thị Bình, Một số khuynh hướng tiểu thuyết ở nước ta từ thời điểm đổi mới đến nay, Đề tài cấp bộ - mã số: B2006-17-29 (Nghiệm thu 2008)

3)          Nguyễn Văn Long, Ngôn Ngữ văn học Việt Nam thế kỉ XX (qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu), Chủ trì Đề tài KHCN cấp Bộ B2010-17-271 TĐ.

4)          Trần Hạnh Mai, Sáng tác của một số cây bút nữ sau 1975 - Đề tài cấp trường - mã số: B2009-17-203, (Nghiệm thu 2006)

5)          Trần Hạnh Mai, Các cây bút nữ và những thành tựu đổi mới văn xuôi đương đại, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2009-17-203

6)          Nguyễn Văn Hiếu, Một số biện pháp tăng cường tính tích hợp trong dạy học Ngữ văn lớp 1, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-210.

7)          Chu Văn Sơn, Thơ Việt đương đại (Đề tài cấp bộ - do Hội Nhà văn quản lí)

8)          Nguyễn Thị Bình (Tham gia), Những đổi mới cơ bản về nghệ thuật trần thuật trong văn xuôi Việt Nam từ giữa thập kỉ 80 đến nay, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2011, Nguyễn Thị Tuyết Minh, ĐHSP Hà Nội 2 - Chủ nhiệm đề tài).

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top