A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Tâm lý học Giáo dục

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Ngô Công Hoàn, Những biểu hiện xúc cảm và các biện pháp giáo dục xúc cảm cho trẻ từ 1 - 3 tuổi, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2006).

2)          Nguyễn Thị Như Mai, Phát hiện và xử lí các rối nhiễu tâm lí của trẻ em ở trường mẫu giáo,Đề tài cấp Trường (Dự án TRIG) - mã số: SPHN-08-271-TRIG (Nghiệm thu 2010).

3)          Nguyễn Thị Như Mai, Xây dựng các trò chơi tâm vận động nhằm phát triển một số khả năng tâm lí cần thiết cho học đọc của trẻ 5 - 6 tuổi chuẩn bị đến trường phổ thông, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2007-17-97 (Nghiệm thu 2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top