A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Giáo dục Ngôn ngữ và Văn học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Đinh Hồng Thái, Đánh giá ngôn ngữ trẻ mẫu giáo, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2009).

2)          Lã Thị Bắc Lý, Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2007).

3)          Lã Thị Bắc Lý, Những ảnh hưởng của văn học thiếu nhi tới sự phát triển nhân cách trẻ em trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2010).

4)          Đinh Hồng Thái, Ứng dụng Công nghệ thông tin để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2008).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top