A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Phạm Thị Hòa, Thiết kế bài soạn giáo dục âm nhạc cho giáo viên mầm non theo định hướng đổi mới (trẻ 5 - 6 tuổi), Đề tài cấp Trường - mã số: B2006-17-40 (2009).

2)          Lê Trọng Quang, Một số biện pháp nâng cao khả năng biên dạy múa cho giáo viên mầm non, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-233 (2010).

3)          Lê Thị Thanh Thủy, Thực trạng và giải pháp giúp trẻ mẫu giáo làm quen với Nghệ thuật tạo hình truyền thống qua hoạt động tạo hình trang trí, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-157 (2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top