A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Giáo dục Thể chất

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Đặng Hồng Phương, Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non của sinh viên khoa Giáo dục Mầm non - trường ĐHSP, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2006).

2)          Đặng Hồng Phương, Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top