A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Phó Đức Hòa, Nghiên cứu PPDH Chương trình hóa có sử dụng phần mềm Power Point trong quá trình dạy học tiểu học, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2005-75-163 (Nghiệm thu 2006).

2)          Phó Đức Hòa, Nghiên cứu vấn đề đánh giá tri thức học sinh bằng Test khách quan có sử dụng một số phần mềm công cụ, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2006-17-95 (Nghiệm thu 2008).

3)          Phó Đức Hòa, Sử dụng phương pháp dạy học khám phá với qui trình 5E trong dạy học tiểu học, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-152 (Nghiệm thu 2010).

4)          Phó Đức Hòa, Nghiên cứu dạy học khám phá theo thuyết kiến tạo trong dạy học ở Tiểu học, Đề tài cấp Bộ trọng điểm - mã số: B2010-17-269TĐ.

5)          Nguyễn Hữu Hợp, Đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở Tiểu học theo hướng tổ chức hoạt động cho học sinh, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-154.

6)          Nguyễn Thị Vân Hương, Một số biện pháp GDMT cho học sinh thông qua truyền thống Văn hóa - lối sống với môi trường của Việt Nam, Đề tài cấp Bộ B2007-17-94 (Nghiệm thu 2008).

7)          Nguyễn Thị Vân Hương, Nghiên cứu việc tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2009-17-220 (Nghiệm thu 2011).

8)          Phan Thị Hạnh Mai, Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học trong học học phần “Tâm lí học Tiểu học”, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-232.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top