A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Xã hội

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Phan Phương Dung, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tập làm văn lớp 4, 5, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2010-17-267.

2)          Dương Thị Hương, Hướng dẫn sinh viên tổ chức các hình thức dạy học Kể chuyện ở trường Tiểu học, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2009).

3)          Đặng Kim Nga, Ngôn ngữ học và nội dung dạy học Luyện từ và câu lớp 4, 5, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-134 (Nghiệm thu 2008).

4)          Đặng Kim Nga, Vận dụng lí thuyết ngữ nghĩa học, đề xuất một số biện pháp dạy học từ và câu trong môn tiếng Việt lớp 4, lớp 5, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2010-17-266.

5)          Lê Phương Nga, Xây dựng chương trình dạy học tự chọn môn Tiếng Việt, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2007 (Nghiệm thu 2008).

6)          Lê Phương Nga, Xây dựng tài liệu dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp hướng đến thực hiện chương trình dạy học hai buổi/ngày ở Tiểu học, Đề tài cấp Bộ trọng điểm - mã số: B2009-17-174TĐ.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top