A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Tự nhiên

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Trần Diên Hiển, Một số giải pháp bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình và SGK tiểu học mới theo hướng phân hóa đối tượng học sinh, Đề tài cấp Bộ trọng điểm - mã số: B2008-17-114 TĐ (Nghiệm thu 2010).

2)          Dương Giáng Thiên Hương, Xây dựng giáo trình rèn luyện NVSP cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08- 232 (Nghiệm thu 2009).

3)          Vũ Thu Hương, Mô hình hoá tải lượng (photpho) trong nước sông hồ Hà Nội với bố cảnh đô thị hoá, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-457NCS (Nghiệm thu 2010).

4)          Trần Ngọc Lan, Điều tra một số vấn đề về dạy và học Toán theo SGK mới ở một số trường tiểu học, Đề tài cấp Trường - mã số: SP-05-176 (Nghiệm thu 2006).

5)          Nguyễn Thị Thấn, Giáo dục môi trường địa phương cho học sinh tiểu học trong dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2007-17-93 (Nghiệm thu 2008).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top