A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Phương pháp giảng dạy

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Thị Tình, Biện pháp nâng cao tính tích cực giảng dạy của giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-07-232 (Nghiệm thu 2009).

2)          Nguyễn Thị Tình, Thực nghiệm biện pháp nâng cao tính tích cực giảng dạy của giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-241 (Nghiệm thu 2010).

3)          Nguyễn Thị Tình, Thực nghiệm biện pháp nâng cao tính tích cực giảng dạy của giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-461NCS (Nghiệm thu 2011).

4)          Hoàng Thanh Thúy, Vận dụng dạy học vi mô trong dạy học môn Giáo dục học nhằm giáo dục kĩ năng nghề cho sinh viên trường đại học sư phạm, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-11-44.

5)          Hoàng Thanh Thúy, Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực tập sư phạm tại trường cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-22 (Nghiệm thu 2010).

6)          Phan Thị Hồng Vinh, Giáo dục luật Sở hữu trí tuệ cho sinh viên đại học SP thông qua HĐ ngoại khóa, Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-251 (Nghiệm thu 2010).

7)          Phan Thị Hồng Vinh, Tổ chức tự học cho sinh viên ĐHSP theo cách tiếp cận năng lực thực hiện, Đề tài cấp Bộ - mã số B2010-17-253.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top