A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Nghiên cứu khả năng tưởng tượng không gian của học sinh THPT, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-05-158 (Nghiệm thu 2006).

2)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-363-NCS (Nghiệm thu 2010).

3)          Phạm Thanh Bình, Nghiên cứu stress trong học tập của học sinh THPT, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-326 (Nghiệm thu 2011).

4)          Đào Minh Đức, Thực trạng tình hình trẻ em bị xâm hại tình dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2007, Theo Kế hoạch số 1161/KH-BCĐ ngày 30/10/2007 của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội (Nghiệm thu 2008).

5)         Bùi Thị Thu Huyền, Sử dụng tình huống hình ảnh trong dạy học môn Tâm lí học cho sinh viên khoa cơ bản trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-07-126 (Nghiệm thu 2008).

6)          Đỗ Thị Hạnh Phúc, Giáo dục tình bạn cho học sinh THCS, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-06-44 (Nghiệm thu 2007).

7)          Đỗ Thị Hạnh Phúc, Nghiên cứu tình bạn của học sinh THCS trong thời kì kinh tế thị trường, Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-212 (Nghiệm thu 2010).

8)          Trần Thị Lệ Thu, Khó khăn tâm lí của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-328 (Nghiệm thu 2010).

9)       Trần Thị Lệ Thu và TS. Chan Yuk Wah, Migration Recycled: Vietkieu and the construction of the Vietnamese modernity, Đề tài cấp Trường Đại học City U Hồng Kông (2007-2009).

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top