A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Văn học dân gian

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Việt Hùng, Tìm hiểu công thức truyền thống trong sử thi Mơ Nông, Đề tài KHCN cấp Trường - Mã số: ĐHSP-09-359NCS (Nghiệm thu 2010).

2)         Phạm Đặng Xuân Hương, Đặc điểm cốt truyện và nhân vật của sử thi Chương Han (Thái - Tây Bắc), Đề tài KHCN cấp Trường - Mã số: ĐHSP-09-419 NCS (Nghiệm thu 2010).

3)        Nguyễn Việt Hùng, Nghệ nhân - diễn xướng và vấn đề bảo tồn tác phẩm sử thi trong đời sống cộng đồng (trường hợp sử thi Mơ Nông), Đề tài KHCN cấp Trường - Mã số: ĐHSP-10-618NCS.

4)         Nguyễn Việt Hùng (Tham gia), Đánh giá ch­ương trình và kiến thức phần Văn học dân gian trong sách giáo khoa phổ thông và trong giáo trình đại học, Đề tài cấp Bộ 2004 - 2006, Viện Nghiên cứu văn hoá, Trung tâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top