A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Tâm lý học đại cương

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Thị Thanh Bình, Một số trở ngại tâm lí trong xử lí tình huống sư phạm của sinh viên, Đề tài cấp Bộ - mã số B2006-17-36 (Nghiệm thu 2008).

2)          Nguyễn Thị Huệ, Một số chỉ số tâm sinh lí của sinh viên hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Thái Nguyên, Đề tài cấp Bộ - mã số B2004-75-121 (Nghiệm thu 2006).

3)          Nguyễn Thị Huệ, Tìm hiểu đặc điểm nhu cầu nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Bộ - mã số B2006-75-125 (Nghiệm thu 2008).

4)          Nguyễn Thị Huệ, Thực trạng biểu hiện của một số xúc cảm và kĩ năng đương đầu với xúc cảm tiêu cực ở thiếu niên hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số B2007-17-59 (Nghiệm thu 2008).

5)          Nguyễn Thị Huệ, Quan hệ giữa IQ, EQ và CQ với việc hình thành các kĩ năng nghề nghiệp của sinh viên Đại học Sư phạm trong quá trình đào tạo, Đề tài cấp Bộ - mã số B2007-17-88 (Nghiệm thu 2008).

6)          Trần Quốc Thành, Đánh giá lao động của giáo viên phổ thông ngoài giờ lên lớp, Đề tài cấp Bộ - mã số B2007-17-111TĐ (Nghiệm thu 2010).

7)          Trần Quốc Thành, Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên THPT theo học chế tín chỉ ngành Tâm lí, Gói thầu số 38, Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN, mã số B2008 (Nghiệm thu 2010).

8)          Nguyễn Thị Thanh Bình, Xây dựng và thử nghiệm chương trình Tâm lí học theo module cho sinh viên khoa cơ bản của các trường đại học sư phạm, Đề tài cấp Bộ - mã số B2010-17-253.

9)          Nguyễn Thị Huệ, Nghiên cứu mức độ thích ứng với hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-125.

10)     Nguyễn Thị Huệ, Các biện pháp nâng cao kết quả học tập cho sinh viên thông qua việc cải tạo vị thế cá nhân trong tập thể lớp, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN05-157 (Nghiệm thu 2006).

11)     Nguyễn Đức Sơn, Nghiên cứu mức độ phát triển tập thể lớp của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-06-243 (Nghiệm thu 2007).

12)     Trần Quốc Thành, Phát triển chương trình đào tạo chuyên ngành chẩn đoán tâm lí nhằm nâng cao năng lực sử dụng các trắc nghiệm cho sinh viên và học viên tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - Dự án TRIG - ĐHSP Hà Nội (Nghiệm thu 2011).

13)     Vũ Thị Ngọc Tú, Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-07-221 (Nghiệm thu 2008).

14)     Vũ Thị Ngọc Tú, Nhận thức của học sinh THPT về các giá trị sống, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-239.

15)     Nguyễn Đức Sơn và Khoa Tâm lí học Đại học Hofstra, Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, Hợp tác với Đại học Hofstra, do Viện sức khỏe Hoa Kì tài trợ (tháng 5/2010 - tháng 5/2011).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top