A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Lý luận giáo dục

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Phan Thanh Long, Nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục một số nước trên thế giới so sánh với chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số B2006-17-34 (Nghiệm thu 2008).

2)          Phan Thanh Long, Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai chiến lược giáo dục một số nước phát triển trên thế giới, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-325 (Nghiệm thu 2010).

3)           Hồ Thị Nhật, Phương pháp giáo dục nội dung sức khỏe sinh sản cho sinh viên khoa Tâm lí - Giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-322 (Nghiệm thu 2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top