A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Lịch sử

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Trần Văn Kiên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Tham gia), Sự chuyển biến của sở hữu ruộng đất và nông nghiệp vùng ven biển Bắc Kỳ thời kì 1884 - 1918 qua nghiên cứu so sánh 2 trường hợp Tiền Hải (Thái Bình) và Hải Hậu (Nam Định), Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-490.

2)          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Sự chuyển biến trong quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc qua so sánh 2 giai đoạn, giai đoạn 1802 - 1858 và giai đoạn 1858 - 1885, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN11-33.

3)          Trần Văn Kiên (Tham gia), Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội, Đề tài cấp Nhà nước mã số KX-09-08 (Nghiệm thu 2008).

4)          Trần Văn Kiên (Tham gia), Xây dựng văn hóa học đường ở bậc trung học phổ thông trong bối cảnh đất nước hội nhập, đổi mới, Đề tài trọng điểm cấp Bộ - mã số: B2008-17-113TĐ, (Nghiệm thu 2010).

5)          Trần Văn Kiên (Thư kí đề tài), Nghiên cứu chương trình và nội dung đào tạo Việt Nam học tại châu Âu, Đề tài thuộc Dự án giáo dục Đại học 2 - ĐHSP Hà Nội mã số SPHN-08-268TRIG (Nghiệm thu 2011).

6)          Hồ Công Lưu (Tham gia), Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội, Đề tài cấp Nhà nước mã số KX-09-08 (Nghiệm thu 2008).

7)          Hồ Công Lưu (Tham gia), Sự tiến bộ về kĩ thuật thủy lợi ở đồng bằng Bắc Bộ những năm cuối thế kỉ XIX đến 1945, Đề tài cấp Bộ - mã số B2006-17-31.

8)          Hồ Công Lưu, Phan Bội Châu với tư tưởng đoàn kết lương giáo trong phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-492.

9)          Phạm Thị Thúy, Chiến lược phát triển và những thành tựu kinh tế, xã hội của Thái Lan (giai đoạn 1961 - 1966), Đề tài cấp Trường - Mã số: SPHN-09-423   NCS (Nghiệm thu 2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top