A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Địa lý - Du lịch

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Đỗ Thị Minh Đức (Chủ nhiệm), Cao Hoàng Hà,Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thu Vân (Tham gia), Vùng địa văn hóa đồng bằng Sông Hồng, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-150.

2)               Trần Thị Hồng Nhung (Chủ nhiệm), Bùi Thu Vân (Tham gia), Văn hóa ứng xử với tự nhiên của người dân Đồng bằng sông Cửu Long, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-212 (Nghiệm thu 2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top