A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Văn hóa

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Mai Thị Hạnh (Tham gia), Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Đề tài khoa học cấp Bộ - mã số: B2008-17-148 (Nghiệm thu 2010).

2)          Nguyễn Thùy Linh (Tham gia), Quản lí văn hóa trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Đề tài cấp Nhà nước mã số KX03/13.

3)          Nguyễn Văn Thắng (Tham gia), Thiết kế bài giảng điện tử môn Hà Nội học, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2010).

4)             Hà Đăng Việt, Nghiên cứu chữ Nôm trong các tự điển Hán Nôm thế kỉ XIX, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN11-31.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top