A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)      Nguyễn Thị Côi (chủ nhiệm đề tài),Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng (Tham gia), Sử dụng các hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phần mềm Microsoft Power Point trong dạy học lịch sử dân tộc ở trường phổ thông, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2004-75-103 (Trường ĐHSP Hà Nội quản lí, Nghiệm thu 2006).

2)     Nguyễn Thị Côi (chủ nhiệm đề tài), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng (Tham gia), Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông hiện nay, Đề tài cấp Bộ trọng điểm - mã số: B2007-17-109TĐ (Trường ĐHSP Hà Nội quản lí, Nghiệm thu 2009).

3)     Vũ Hy Chương (Chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô, Đề tài cấp Nhà nước KX.09 - mã số KX.09 (Trường ĐHQG Hà Nội quản lí, Nghiệm thu 2007).

4)     Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Thanh, Bùi Đức Dũng, Nguyễn Quốc Vương (Tham gia), Các biện pháp phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông trung học, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2011-17-08 (Trường ĐHSP Hà Nội quản lí, chưa nghiệm thu).

5)     Nguyễn Mạnh Hưởng (Chủ nhiệm đề tài), Khai thác và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Đề tài cấp Trường, mã số, SPHN-07-117 (Trường ĐHSP Hà Nội quản lí, (Nghiệm thu 2009).

6)     Nguyễn Mạnh Hưởng (chủ nhiệm đề tài), Các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 ở lớp 12 THPT (chương trình chuẩn) với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-419 NCS (Trường ĐHSP Hà Nội quản lí, Nghiệm thu 2010).

7)     Nguyễn Mạnh Hưởng (chủ nhiệm đề tài), Thiết kế và sử dụng hệ thống bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT (chương trình chuẩn), Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN 2011-43 (Trường ĐHSP Hà Nội quản lí, chưa nghiệm thu).

8)     Nguyễn Quý Thao (chủ nhiệm đề tài), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi Nguyễn Mạnh Hưởng (Tham gia), Mô hình sách giáo viên trung học hiện đại - Dạy và học môn Lịch sử theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, Đề tài cấp Viện - mã số: 2010-62-1.4 (NXB Giáo dục Việt Nam quản lí, chưa nghiệm thu).

9)        Kiều Thế Hưng (Chủ nhiệm đề tài), Xây dựng chương trình môn học an toàn và vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối giáo dục, Đề tài khoa học cấp Bộ, 2008, 2009, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top