A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Lí luận văn học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Bùi văn Ba (Chủ nhiệm đề tài), Các khuynh hướng cơ bản của Lí luận văn học hiện đại trên thế giới và Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước - Mã số: KX 03.04/06-10 (Nghiệm thu 2010).

2)          Lê Lưu Oanh(Chủ nhiệm đề tài), Văn học và các loại hình nghệ thuật khác, Đề tài cấp Bộ - mã số B2004-75-101 (Nghiệm thu 2006).

3)          La Khắc Hòa (Chủ nhiệm đề tài), Phê bình văn học Nga thế kỉ 19-những đỉnh cao. Đề tài cấp Bộ - mã số: B2005-75-146 (Nghiệm thu 2007)

4)          Trần Ngọc Hiếu, Những khuynh hướng tiếp cận bản chất trò chơi trong khoa học nhân văn hiện đại, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-410 NCS (Nghiệm thu 2010).

5)          Nguyễn Thị Ngọc Minh, Văn học như một hình thức diễn ngôn (dịch và giới thiệu những khái niệm cơ bản),Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-409 NCS (Nghiệm thu 2010).

6)          Trần Ngọc Hiếu, Diễn giải quan niệm văn học của Jacques Derrida, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-628 NCS.

7)          Nguyễn Thị Ngọc Minh, Kí như một hình thức diễn ngôn (khảo sát trên tư liệu kí giai đoạn (1930 - 1945) Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-629 NCS.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top