A A+
Đề tài nghiên cứu
Trung tâm Ngôn ngữ và Văn học - Nghệ thuật Trẻ em

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Phạm Thị Bền, Các phương pháp đánh giá trẻ có khó khăn về ngôn ngữ ở tiểu học, Đề tài cấp Bộ (2010 - 2011).

2)          Phạm Thị Bền, Văn học viết về trẻ khuyết tật trong văn học thiếu nhi Việt Nam, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2009).

3)          Lã Thị Bắc Lý, Văn học thiếu nhi với việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2007)

4)          Lã Thị Bắc Lý, Những ảnh hưởng của văn học thiếu nhi tới sự phát triển nhân cách của trẻ em trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2010

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

1)          Lã Thị Bắc Lý, Phạm Thị Bền, Văn học cho trẻ em khiếm thị - Bộ sách băng 3 tập cho trẻ khiếm thị (giai đoạn 1), Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội tài trợ (2006).

2)          Lã Thị Bắc Lý, Phạm Thị Bền, Văn học cho trẻ em khiếm thị - Bộ sách băng 3 tập cho trẻ khiếm thị (giai đoạn 2), Hội tương trợ Pháp Việt Toulouse tài trợ (2007).

3)          Lã Thị Bắc Lý, Văn học cho trẻ em miền núi, NXB Kim Đồng.

4)          Lã Thị Bắc Lý, Phạm Thị Bền, Thử nghiệm sử dụng phim hoạt hình Nhật Bản cho trẻ em Việt Nam ở trường mầm non, Hợp tác cùng Công ti truyền thông Jamco Nhật Bản (từ năm 2008 đến nay).


Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top