A A+
Đề tài nghiên cứu
Khoa Sư phạm Tiếng Pháp

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)       Lê Thị Hoàng, Xây dựng hệ thống bài tập nhằm nâng cao kĩ năng đọc hiểu cho Sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Pháp, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-340 (Đã nghiệm thu).

2)          Nguyễn Thị Thu Hường, Phân tích lỗi phát âm của sinh viên năm thứ nhất học tiếng Pháp, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-143 (Nghiệm thu 2008).

3)          Trần Hương Lan, So sánh đối chiếu dạng bị động trong tiếng Pháp và tiếng Việt, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-341 (Đã nghiệm thu).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top