A A+
Đề tài nghiên cứu
Khoa Giáo dục Thể chất

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Đỗ Xuân Duyệt, Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập phòng thủ trong giảng dạy và huấn luyện kĩ thuật bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-235 (Nghiệm thu 2010).

2)          Trần Mạnh Hùng, Xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm phù hợp với đặc thù đào tạo sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-237 (Nghiệm thu 2010).

3)          Nguyễn Thị Toàn, Nghiên cứu đề xuất biện pháp rèn luyện kĩ năng giao tiếp sư phạm cho sinh viên khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-236 (Nghiệm thu 2009).

4)          Lương Thị Hà, Nghiên cứu hệ thống bài tập nâng cao khả năng thăng bằng trên cầu cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất - Trường ĐHSPHN, Đề tài cấp trường - mã số: SPHN-10-527.

5)          Nguyễn Bá Hòa, Đánh giá hình thái và thể lực của nam sinh viên K59 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo tiêu chuẩn rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008, Đề tài cấp trường - mã số: SPHN-10-531.

6)          Nguyễn Thu Huyền, Nghiên cứu thực trạng hình thái, thể lực của nữ sinh trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp trường - mã số: SPHN-10-529.

7)          Trần Văn Khôi, Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật ném xa cho sinh viên chuyên sâu bóng rổ khoa GDTC trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp trường - mã số: SPHN-10-530.

8)          Nguyễn Duy Tuyến, Nghiên cứu đặc thù những chấn thương xảy ra trong tập luyện, thi đấu bóng đá của nam sinh viên khoa GDTC trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp trường - mã số: SPHN-10-526.

9)          Ngô Việt Hoàn, Đa dạng hóa các hình thức tập luyện nội, ngoại khóa nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn cầu lông cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-528 (Nghiệm thu 2011)

10)     Hồ Đắc Sơn (Chủ nhiệm đề tài), Vũ Đức Thu, Trần Đình Thuận (Tham gia), Nghiên cứu xây dựng nội dung và hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy môn học thể dục cho giáo viên tiểu học, Đề tài cấp Bộ - mã số B.2006-17-47 (Nghiệm thu 2008).

11)     Hồ Đắc Sơn (Chủ nhiệm đề tài), Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Phương, Đỗ Danh Tùng (Tham gia), Nghiên cứu đổi mới chương trình GDTC trong các trường ĐHSP theo hướng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác xã hội hóa TDTT, Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-222 (Nghiệm thu 2011).

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top