A A+
Đào tạo thạc sỹ
19 9-2013
Thông báo: Phúc khảo tuyển sinh cao học đợt tháng 8 - 2013

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo Phúc khảo điểm thi cao học đợt tháng 8 - 2013. Xin vui lòng download tệp gắn kèm

Lượt xem: 19041
18 9-2013
Thông báo: Về kế hoạch thu kinh phí đào tạo của học viên cao học khoá 22- Đợt 2

Về kế hoạch thu kinh phí đào tạo của học viên cao học khoá 22- Đợt 2

Lượt xem: 21409
18 9-2013
Thông báo: Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2013

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo kết quả tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2013. Xin vui lòng download tệp gắn kèm và thực hiện tra cứu theo hướng dẫn được ghi bên trong.

Lượt xem: 37651
12 9-2013
Thông báo: Điểm thi hết môn cao học K22 đợt thi 30-06-2013 (Chuyên đề 5, 6)

Phòng Sau đại học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo điểm thi hết môn cao học K22 đợt thi ngày 30-06-2013 (Chuyên đề 5, 6)

Lượt xem: 17931
28 6-2013
Thông báo: Điểm thi cao học chuyên đề 3, 4 K22

Phòng Sau Đại học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm thi cao học chuyên đề 1, 2 K22

Lượt xem: 22174
7 5-2013
Thông báo: Tuyển sinh cao học đợt 2 khóa 23 (2013-2015)

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ và chỉ tiêu đào tạo được giao năm 2013, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh SĐH, kỳ thi đợt 2, dự kiến thi ngày 24,25/8/2013, như sau:

Lượt xem: 82483
10 4-2013
Thông báo: Kết quả tuyển sinh Sau Đại học tháng 3 năm 2013

Phòng Sau Đại học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kết quả tuyển sinh Sau Đại học tháng 3 năm 2013

Lượt xem: 30341
4 2-2013
Thông báo: Điểm thi hết môn cao học K21 tính hết đợt thi ngày 06-01-2013

Phòng Sau đại học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo điểm thi hết môn cao học K21 tính hết đợt thi ngày 06-01-2013

Lượt xem: 18377
1 2-2013
Điểm thi hết môn cao học K22 tính đến đợt thi ngày 29-12-2012

Phòng Sau đại học xin thông báo Điểm thi hết môn cao học K22 tính đến đợt thi ngày 29-12-2012

Lượt xem: 29894
15 1-2013
Remind: THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC KHOÁ 23 (2013 - 2015)

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ và dự kiến chỉ tiêu đào tạo được giao năm 2013, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh SĐH, kỳ thi đợt 1 (tháng 3/2013) như sau:

Lượt xem: 67929
15 1-2013
Thông báo tuyển sinh Sau Đại học Khoá 23 (2013 - 2015) đợt thi tháng 3 năm 2013

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ và dự kiến chỉ tiêu đào tạo được giao năm 2013, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh SĐH, kỳ thi đợt 1 (tháng 3/2013) như sau:

Lượt xem: 33964
4 1-2013
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911) và Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2013 như sau:

Lượt xem: 22776
11 12-2012
Điểm thi học phần môn lý luận dạy học hiện đại ngày 17-11-2012

Phòng Sau Đại học xin thông báo điểm thi học phần môn lý luận dạy học hiện đại ngày 17-11-2012

Lượt xem: 17323
14 11-2012
Điểm thi hết môn cao học K21 tính đến đợt thi ngày 30-09-2012

Phòng Sau đại học xin thông báo điểm thi hết môn cao học K21 tính đến đợt thi ngày 30-09-2012

Lượt xem: 16248
2 11-2012
PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT THÁNG 09/2012 TẠI ĐH TÂY NGUYÊN VÀ ĐH TÂY BẮC

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo kế hoạch phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 9-2012 tại trường Đại học Tây Nguyên và trường Đại học Tây Bắc

Lượt xem: 14397
30 10-2012
ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT THÁNG 09/2012 TẠI ĐH TÂY NGUYÊN VÀ ĐH TÂY BẮC

Trường đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo.

Lượt xem: 14339
2 10-2012
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC KỲ THI THÁNG 08 NĂM 2012

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học tháng 08 năm 2012

Lượt xem: 14896
2 10-2012
ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 08/2012

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh Cao học tháng 08 năm 2012.

Lượt xem: 17035
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top