A A+
Đào tạo thạc sỹ
13 11-2009
Thông báo tuyển sinh Cao học K20 đợt 1 (kỳ thi tháng 2/2010)

Thông báo bao gồm danh mục các môn thi tuyển sinh, lịch ôn thi...

Lượt xem: 6122
15 10-2009
Kế hoạch đào tạo Cao học K19

Thực hiện chương trình đào tạo cao học K19, trường gửi bản hướng dẫn tổ chức đào tạo và quản lý cao học để các Khoa chủ động lập kế hoạch và thực hiện đúng theo quy định của Nhà trường.

Lượt xem: 6910
16 7-2007
Tổ chức giảng dạy và đánh giá môn học

Trích theo mục 3 phần III/Đào tạo Thạc sĩ trong “Hướng dẫn tổ chức và đào tạo sau đại học” năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lượt xem: 6643
13 7-2007
Thay đổi trong quá trình đào tạo và cấp bằng

Trích theo Theo điều 12, 13 trong mục "Quy chế đào tạo Sau đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 08/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và “Hướng dẫn tổ chức và quản lí đào tạo sau đại học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem: 7379
13 7-2007
Luận văn và bảo vệ luận văn

Trích theo Theo điều 10, 11 trong mục "Quy chế đào tạo Sau đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 08/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lượt xem: 20054
13 7-2007
Kiểm tra và đánh giá

Trích theo Theo điều 9 trong mục "Quy chế đào tạo Sau đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 08/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lượt xem: 6528
13 7-2007
Điều kiện chuyển tiếp sinh

Theo điều 8 trong mục "Quy chế tuyển sinh Sau đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 29/01/2001, và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 09/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lượt xem: 8228
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top