A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Trần Bá Trình Position: Giảng viên Khoa Vật lí, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghiệp vụ sư phạm Org Unit: Khoa Vật Lí Tel: 0084946828147 Email: trinhtb@hnue.edu.vn
Lê Thị Tuyết Position: Phó trưởng bộ môn Sinh lý học người và động vật, Khoa Sinh học Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: 84 968 79 5555 Email: lttuyet@gmail.com, tuyetlt@hnue.edu.vn
TRIỆU ANH TRUNG Position: Lecturer/ Postdoctoral Researcher Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: (44)7985285413 Email: t-anh.trieu@uea.ac.uk/ trungta@hnue.edu.vn
Đoàn Văn Thược Position: Phó trưởng khoa Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: Email: thuocdv@hnue.edu.vn
NGUYỄN NGỌC TÂN Position: CHUYÊN VIÊN Org Unit: Phòng Quản trị Tel: Email: TANNN@HNUE.EDU.VN
Vũ Thị Thảo Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Giáo dục Mầm non Tel: Email: vuthao2801@gmail.com
Đỗ Thị Thảo Position: Trưởng bộ môn Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0983.889.552 Email: thao2006trang@yahoo.com
Nguyễn Thị Thọ Position: Phó Trưởng khoa Trết học Org Unit: Khoa Triết học Tel: Email: thodhsp@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Thủy Position: Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ và Tri thức bản địa Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: thuynt@hnue.edu.vn; thuysan83@gmail.com
Nguyễn Thị Thắm Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0985806784 Email: nttham@hnue.edu.vn, thamnguyencwd@gmail.com

1234567
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top