A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Trần Ngọc Ngân Position: Giảng viên Org Unit: Tel: Email:
Nguyễn Hoài Nam Position: Phó trưởng khoa Org Unit: Khoa Sư phạm Kỹ thuật Tel: Email: namnh@hnue.edu.vn
Nguyễn Duy Nhiên Position: Phó Trưởng khoa Org Unit: Khoa Công tác Xã hội Tel: 0987629299 Email: nguyenduynhien2005@yahoo.com
Nguyễn Hồng Liên/ Hong Lien Nguyen Position: Giảng viên/ Lecturer Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: (084) 966699091 Email: nguyenhonglien@hnue.edu.vn
Hà Hồng Nga Position: Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: ngahh@hnue.edu.vn; nga.hahong@gmail.com
Nguyễn Thị Nhàn Position: giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: nhannt@hnue.edu.vn
Nguyễn Thúy Nga Position: Deputy Head of International Cooperation Office Org Unit: Phòng Hợp tác Quốc tế Tel: Email: thuynga.nguyen11@gmail.com, thuynga.nguyen@hnue.edu.vn
Đào Thị Bich Nguyên Position: Trưởng Bộ môn Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 091286459 Email: bichnguyen.hnue@gmail.com
Lê Thị Minh Nguyệt Position: Phó Trưởng Bộ Môn Thực hành Tiếng, Khoa Tiếng Anh, Trường ĐHSP Hà Nội Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: nguyetleminh274@gmail.com
Hoàng Thị Nho Position: Phó Trưởng khoa Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0912692788 Email: nhotrung2003@gmail.com, nhotrung2003@yahoo.com

12
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top