A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Cao Thi Hong Phuong (Phuong CAO) Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 84915020617 Email: hongphuongct@hnue.edu.vn
Lưu Thị Kim Nhung Position: Trưởng khoa Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: nhungltk@hnue.edu.vn
Cu Thi Thu Thuy Position: Trợ lý văn thể Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: cuthuthuy@gmail.com
Hà Hồng Nga Position: Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: ngahh@hnue.edu.vn
Triệu Tuấn Anh Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: trieutuananh@hnue.edu.vn
Trần Hương Quỳnh Position: Giảng viên, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học Anh Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: quynhth@hnue.edu.vn
Ngô Quỳnh Trang Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 0982196833 Email: ngoquynhtrang@hnue.edu.vn
Đặng Phượng Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: dangphuong@hnue.edu.vn
Dao Thi Van Hong Position: Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 0979317230 Email: hongdv@hnue.edu.vn
Nguyễn Tâm Trang Position: Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành, Khoa Tiếng Anh Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: trangnguyentam.hnue@gmail.com; trangnt@hnue.edu.vn

123456
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top