A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Phan Ngọc Huyền Position: GVCC, khoa Lịch sử - trường ĐHSP Hà Nội Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: ngocdenvt2004@gmail.com; huyenpn@hnue.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Thủy Position: Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ và Tri thức bản địa Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: thuynt@hnue.edu.vn; thuysan83@gmail.com
nguyenvan bang Position: Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: bangnv@hnue.edu.vn
PhD Candidate Position: Lecturer/Researcher Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: liemvuvn@gmail.com, liemvd@hnue.edu.vn
Văn Ngọc Thành Position: Trưởng Bộ môn Lịch sử Thế giới Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: thanhvn@hnue.edu.vn
Nguyễn Thu Hiền Position: Giảng viên - Lecturer Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: hiennt@hnue.edu.vn
Nguyễn Mạnh Hưởng Position: Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm; Phó Trưởng bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học - Khoa Lịch sử Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: nmhuongsphn@gmail.com
Bùi Đức Dũng Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: buiducdung1985@gmail.com , dungbuiduc@hnue.edu.vn
Phạm Thị Thanh Huyền Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: 0169.439.0438 Email: thanhhuyensp.08@gmail.cm, huyenptt@hnue.edu.vn
Nguyễn Thị Huyền Sâm Position: Phó Trưởng Khoa Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: 0986824077 Email: Huyensam50@gmail.com

12
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top