A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Phạm Thị Bền Position: Trưởng Bộ môn (2007-2014), Giảng viên Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0983197906 Email: ben.phamthi@hnue.edu.vn
Phạm Thị Hải Yến Position: Chuyên viên Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0985928585 Email: pthyen@hnue.edu.vn/ yenphamhai12@gmail.com
Đỗ Thị Thảo Position: Trưởng bộ môn Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0983.889.552 Email: thao2006trang@yahoo.com - thaodt@hnue.edu.vn
Trần Thị Minh Thành Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0904252676 Email: thanhttm@hnue.edu.vn
Bùi Thị Lâm Position: Giảng viên cao cấp Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0983899823 Email: lambt@hnue.edu.vn
Nguyễn Thị Thắm Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0985806784 Email: nttham@hnue.edu.vn, thamnguyencwd@gmail.com
Mai Xuân Thành Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: Email: thanhmx@hnue.edu.vn
BÙI THẾ HỢP Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0904 732 191 Email: bthop@hnue.edu.vn
Nguyễn Thị Cẩm Hường/ Nguyen Thi Cam Huong, Ph.D. Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: Email: nch19381@gmail.com/ ncthuong@hnue.edu.vn
Bùi Thị Anh Phương Position: Giáo viên dạy nghề Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: Email: buianhphuongdhsp@gmail.com

12
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top