A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Trần Thạch Thủy Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: thach.thuy.2007@gmail.com
Lê Thị Minh Nguyệt Position: Phó Trưởng Bộ Môn Thực hành Tiếng, Khoa Tiếng Anh, Trường ĐHSP Hà Nội Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: nguyetleminh274@gmail.com
Bùi Thu Hà Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: 0949844646 Email: thuhabui.plant@gmail.com
Đỗ Thị Phương Mai Position: Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 0986151158 Email: maidtp@hnue.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền B Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 0983970061 Email: sweetlove244th@gmail.com
Phan Thị Ngọc Bích Position: Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 0983725838 Email: phanbichdhsp@gmail.com
Doãn Thùy Linh Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: doanlinh.hnue@gmail.com
Cao Thị Hồng Phương Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 0915020617 Email: hongphuongct.hnue@gmail.com
Trần Hương Quỳnh Position: Giảng viên, phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ học Anh Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: quynhth@hnue.edu.vn
Ngô Quỳnh Trang Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 0982196833 Email: ngoquynhtrang19@gmail.com

123456789...293031
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top