A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Trần Văn Kiên Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Việt Nam học Tel: 0869243963 Email: kientv@hnue.edu.vn
PhD Candidate Position: Lecturer/Researcher Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: liemvuvn@gmail.com, liemvd@hnue.edu.vn
Do Thi Kim Cuong Position: Deputy Head of International Cooperation Office, Vice Director of Institute for International Education Org Unit: Phòng Hành chính - Đối ngoại Tel: +84913539570 Email: kimcuong@hnue.edu.vn
Lê Hải Đăng Position: Phó bộ môn Org Unit: Khoa Hóa Học Tel: 0983839947 Email: haidang1902@gmail.com
NGUYỄN THỊ MAI LAN Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Kỹ thuật Tel: 0913323314 Email: lanntm@hnue.edu.vn
Cao Thi Hong Phuong (Phuong CAO) Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: 84915020617 Email: hongphuongct@hnue.edu.vn
Chu Đình Tới Position: Giảng Viên Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: 004792508300 Email: chudinhtoi@hnue.edu.vn
Trần Thị Thu Huyền Position: Trưởng Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân Org Unit: Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân Tel: 0948881181 Email: huyendhsphn81@gmail.com
Lê Ngọc Hoàn Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: ( 84) 0963 290 635 Email: hoanln@hnue.edu.vn; lengochoan@gmail.com
Dương Tuấn Anh Position: Giảng viên cao cấp Org Unit: Khoa Ngữ Văn Tel: 0904239227 Email: anhdt@hnue.edu.vn

123456789...414243
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top