A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Nguyễn Thị Thu Thủy Position: Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ và Tri thức bản địa Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: thuynt@hnue.edu.vn; thuysan83@gmail.com
Đỗ Nghiêm Thanh Phương Position: Trưởng Bộ môn Công tác xã hội với Trẻ em và Gia đình Org Unit: Khoa Công tác Xã hội Tel: 0904759495 Email: phuongdnt_ctxh
Tưởng Duy Hải Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Vật Lí Tel: 0912717893 Email: haitd@hnue.edu.vn
Nguyễn Thị Thắm Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Giáo dục Đặc biệt Tel: 0985806784 Email: nttham@hnue.edu.vn, thamnguyencwd@gmail.com
Hau Duc Tran Position: Trưởng Bộ môn Động vật học Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: Email: hautd@hnue.edu.vn
Nguyễn Cao Khang Position: Giảng viên Khoa Vật lí, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ nano Org Unit: Khoa Vật Lí Tel: Email: khangnc(at)hnue.edu.vn
Trương Thị Hồng Thanh Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Toán - Tin Tel: Email: thanhtth@hnue.edu.vn
NGUYỄN Đức Mạnh Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Toán - Tin Tel: 0934936850 Email: nguyendm@hnue.edu.vn or nguyenducmanh1982@yahoo.com
Trần Hương Quỳnh Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: quynhth@hnue.edu.vn
NGUYỄN BÁ CƯỜNG Position: Giảng viên Khoa Triết học, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Org Unit: Khoa Triết học Tel: Email: cuongnb@hnue.edu.vn

123456789...293031
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top